Plataforma Antipatriarcal de Girona

La meva foto
Des de Girona, volem construir resistències al masclisme imperant. Pel dret als nostres cossos i per una sexualitat no normativa... Lluitant des del feminisme de classe!

3 de nov. 2010

En contra aquest model d'Església... Apostata!!

EXERCICI DEL DRET A L’APOSTASIA

Entenent apostasia com <> segons el cànon 751 del Codi de Dret Canònic.

En/Na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . major d'edat i en ple ús de les seves facultats i drets, amb direcció . . . . . . . . . . ........ . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............. C.P. . . .... . . . . ........... de la localitat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . província de . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . ....... . . amb D.N.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . que segons li consta va ser batejat/da a la parròquia de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de la localitat de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . província de . . . . . . . . . . . . . . . . amb data de naixement de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MANIFESTA:

Que en el seu dia va ser batejat/da en la fe catòlica com a conseqüència d’una decisió aliena a la seva voluntat sense disposar de llibertat ni de consciència suficients per a emetre un judici al respecte, per la qual cosa considera nul·la de dret la seva adscripció a l’Església catòlica.

Que en l’exercici del seu legítim dret a la llibertat de consciència no troba cap motiu per continuar figurant com a membre de la confessió catòlica, perquè la seva voluntat entra en clara contradicció amb la pertinença a aquesta organització que condemna les relacions prematrimonials, l’avortament, l’homosexualitat, l’ús de preservatiu contribuint a expandir la pandèmia de la Sida...

Que vivim en un país on la representativitat atorga poder, fet pel qual a través del gran nombre de persones que figuren als seus “llibres de Baptisme” l’Església catòlica intervé en decisions de govern.

Que amb la seva postura discriminatòria vers les dones, les persones transsexuals, els gais i les lesbianes, fa que augmentin les agressions i discriminacions, esdevenint un agent social instigador de la violència vers aquests col·lectius.

SOL·LICITA:

Per mitjà del present escrit i actuant en nom i interès propi, deixar de pertànyer a l’Església catòlica i deixar de constar com a membre d’aquesta organització a tots els efectes. Així com la cancel·lació de les seves dades del “llibre de Baptismes” i de l’“Arxiu Històric Diocesà” o de qualsevol altre fitxer o registre de l’Església catòlica. I exigeix un procés clar, ràpid i gratuït per deixar de formar part d’aquesta organització i rectificar les dades personals de la persona sol·licitant.

En/Na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a data de . ... . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........

Sabem que l’Església Catòlica posa totes les traves possibles per intentar no executar les sol·licituds d’apostasia. Per això et demanem que ens deixis el teu email per poder anar fent el seguiment de la campanya; també pots consultar les novetats al blog de la Plataforma Antipatriarcal www.antipatriarcal.blogspot.com

Correu electrònic:................................................................................................................

PLATAFORMA ANTIPATRIARCAL DE GIRONA